OBLICZA WOLNOŚCI

PRZESUWAMY KONGRES i DNI TISCHNEROWSKIE

Drodzy Państwo, Przyjaciele!

To, co było do niedawna jeszcze tylko wielce prawdopodobne, stało się - wbrew naszym nadziejom - rzeczywistością. W obliczu nasilającej się epidemii oraz decyzji podjętych przez Rząd RP zmuszeni jesteśmy zrezygnować z organizacji w ustalonym terminie (22 - 25 kwietnia br.) 20. Dni Tischnerowskich, a także z poprzedzającego je zgodnie z planem (20 - 22 kwietnia) II Kongresu Tischnerowskiego.

Trudno przewidzieć dalszy scenariusz zdarzeń, ale chcielibyśmy potwierdzić, że gdy pojawi się tylko taka możliwość, przystąpimy do organizacji Dni Tischnerowskich i Kongresu - nie wiemy czy to będzie jesienią tego roku (np. w październiku) czy też dopiero wiosną przyszłego roku – o nowym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zaplanowany program wciąż pozostaje aktualny. Co więcej, wiodący temat Dni - "Solidarność jest jeszcze przed nami", okazał się w pewnym sensie proroczy i prawdopodobnie wszyscy staniemy (a nawet już stajemy) przed takim wyzwaniem.

Oby udało nam się ten egzamin ze zwykłej międzyludzkiej solidarności przejść pomyślnie.

Zbigniew Stawrowski

Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera

Oblicza wolności

Email jest dobrym sposobem komunikacji z organizatorami kongresu

Kliknięcie w przycisk spowoduje otwarcie formularz kontaktowego

Email
Józef Tischner

Józef Stanisław Tischner Urodzony 12 III 1931 w Starym Sączu - zmarł 28 VI 2000 w Krakowie.

Pochowany na cmentarzu parafialnym w Łopusznej, gmina Nowy Targ.

Biogram

Wolność powinna być wyśpiewana

Zatonie, zatonie piórecko na wodzie

ale nie zaginie nuta o ślebodzie

Anna Mlekodaj | Wolność a śleboda
 

Prof. Zbigniew Stawrowski - przewodniczący

Dr Maria Karolczak - sekretarz

Prof. Marek Drwięga

Dr hab. Krzysztof Mech

Elżbieta Hernas

Zapraszamy