II Kongres Tischnerowski

W 2020 roku minęło 20 lat od śmierci a w 2021 roku świętujemy 90 rocznicę urodzin Józefa Tischnera. . II Kongres Tischnerowski, który organizujemy w tę rocznicę, ma za zadanie przypomnieć osobę Księdza Profesora oraz postawić pytanie o aktualność jego myśli. O ile w czasie I Kongresu, w roku 2011, spoglądaliśmy na Jego twórczość przez pryzmat Prawdy i Dobra, o tyle teraz tematem przewodnim będzie wolność oraz jej rozmaite oblicza. Kiedy mówimy o człowieku i o dramacie, który rozgrywa się pośród ludzi, kwestia wolności ma bowiem znaczenie fundamentalne.

Wolność była dla Tischnera przede wszystkim sposobem istnienia dobra. Starał się jednak także zrozumieć i opisać, dlaczego wolność może stać się również nieszczęsnym darem, którego jedni nie potrafią unieść i od niego uciekają, inni zaś zamieniają w bramę, przez którą do naszego świata wkraczają upiory demonicznego zła. Otwiera się tu szerokie spektrum możliwych analiz i badań, poddających refleksji samą strukturę wolności, oraz jej rozmaite owoce, zarówno te dobre, jak i te najbardziej zatrute, które przynoszą ze sobą systemy totalitarne

Zapraszając do udziału w Kongresie wszystkich chętnych do podjęcia takiej dyskusji proponujemy –  wstępnie porządkując obszar naszej refleksji – skupić uwagę na kwestii wolności w trzech głównych obszarach zainteresowań samego Tischnera:
- filozoficznej refleksji nad człowiekiem,
- filozoficznej  refleksji nad religijnym wymiarem relacji międzyosobowych,
- filozoficznej  refleksji nad wymiarem politycznym i społecznym.