Informacje

To, co było do niedawna jeszcze tylko wielce prawdopodobne, stało się - wbrew naszym nadziejom - rzeczywistością. W obliczu nasilającej się epidemii oraz decyzji podjętych przez Rząd RP zmuszeni jesteśmy zrezygnować z organizacji w ustalonym terminie (22 - 25 kwietnia br.) 20. Dni Tischnerowskich, a także z poprzedzającego je zgodnie z planem (20 - 22 kwietnia) II Kongresu Tischnerowskiego.

Trudno przewidzieć dalszy scenariusz zdarzeń, ale chcielibyśmy potwierdzić, że gdy pojawi się tylko taka możliwość, przystąpimy do organizacji Dni Tischnerowskich i Kongresu - nie wiemy czy to będzie jesienią tego roku (np. w październiku) czy też dopiero wiosną przyszłego roku – o nowym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zaplanowany program wciąż pozostaje aktualny. Co więcej, wiodący temat Dni - "Solidarność jest jeszcze przed nami", okazał się w pewnym sensie proroczy i prawdopodobnie wszyscy staniemy (a nawet już stajemy) przed takim wyzwaniem.

Oby udało nam się ten egzamin ze zwykłej międzyludzkiej solidarności przejść pomyślnie.

Program


20 kwietnia 2020 – poniedziałek
AULA COLLEGIUM NOVUM


BLOK I


9:00 – 9:20
Władysław Stróżewski
  

9:20 – 9:40
Jan Woleński
Czy atrybuty Boga wykluczają ludzką wolność?


9:40-10:00
Karol Tarnowski
Metafizyka a wolność10:00 – 10:30
DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA
10:30 – 11:00BLOK II
11:00 – 11:20
Krzysztof Wieczorek
Wolność w świecie czy wolność od świata? Tischner a ponowoczesne transformacje pragnienia metafizycznego


11:20 – 11:40
Tadeusz Szawiel
Wolność od wartości a życie jako wybór ostatecznej podstawy


11:40 – 12:00
Ludwig Hagedorn
For they do know what they are doing. Arendt and Tischner on action and human freedom


12:00 – 12:30
DYSKUSJA

OBIAD
12:30 – 14:00


BLOK III
14:00 – 14:20
Anna Karoń-Ostrowska
Wolność a wierność


14:20 – 14:40
Alfred Wierzbicki
Czy kościół zaniedbał sprawę wolności? Lekcja Tischnera na dziś


14:40 – 15:00
Antoni Szwed
O próbie pogodzenia demokracji liberalnej z nauczaniem Kościoła katolickiego w myśli Józefa Tischnera z lat 1993-1997

15:00 – 15:30
DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA
15:30 – 16:00

BLOK IV
16:00 – 16:20
Joanna Barcik
Zaświadczyć o wolności. Kilka uwag na temat wolności w obozach koncentracyjnych

16:20 – 16:40
Karel Novotny
Liberté et incarnation. La réduction de l’autonomie chez E. Levinas

16:40 – 17:00
DYSKUSJA


PRZERWA KAWOWA
17:00 – 17:20

17:20
WYKŁAD
Chantal Delsol:
Quelles limites à la liberté ?


21 kwietnia 2020 – wtorek
SALA BOBRZYŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS

BLOK V
9:00 – 9:20
Krzysztof Mech
Wydarzenie religijne - dramat wolności


9:20 – 9:40
Małgorzata Baranowska
Bóg ludzi wolnych


9:40-10:00
ks. Piotr Karpiński
Łaska i wyzwolenie. Ku fenomenologii daru


10:00 – 10:30
DYSKUSJA


PRZERWA KAWOWA
10:30 – 11:00


BLOK VII
11:00 – 11:20
Marek Drwięga
Nowy manicheizm


11:20 – 11:40
Joachim Piecuch
Zło – szkaradna maska trwonionej wolności. Tischner i Kant


11:40 – 12:00
Rene Kaufmann
Von der Theodizee zur Anthropodizee. Überlegungen im Anschluss an Józef Tischners Phänomenologie des Bösen

12:00 – 12:30
DYSKUSJA

OBIAD
12:30 – 14:00


BLOK IX
14:00 – 14:20
Aleksandra Głos
The gift of trust


14:20 – 14:40
Maciej Frycz
Wolność jest odwagą… O czym nie można mówić o tym trzeba milczeć, o czym nie można milczeć o tym trzeba mówić.

14:40 – 15:00
Krzysztof Świercz
O odwadze i ludziach odważnych


15:00 – 15:30
DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA
15:30 – 16:00


BLOK XI
16:00 – 16:20
Witold Glinkowski
Odpowiedzialność – dialogiczne oblicze wolności


16:20 – 16:40
Zbyszek Dymarski
Człowiek w mieście. Próba antropologicznej reinterpretacji tischnerowskiej koncepcji sceny

16:40 – 17:00
Enrico Sperfeld
Der Mensch als theatrales Wesen


17:00 – 17:30
DYSKUSJA


21 kwietnia 2020  – wtorek
SALA KAZIMIERZA WIELKIEGO
COLLEGIUM MAIUS


BLOK VI
9:00 – 9:20
Andrzej Gielarowski
Mistrz Eckhart jako nauczyciel wolności. Interpretacja Józefa Tischnera

9:20 – 9:40
Agata Płazińska
Koncepcja pracy i wolności w ujęciu Simone Weil i Józefa Tischnera- analiza porównawcza

9:40-10:00
Artur Rosman
A More Dramatic Philosophy of Drama: Tischner in Conversation with Girard

10:00 – 10:30
DYSKUSJA


PRZERWA KAWOWA
10:30 – 11:00

BLOK VIII
11:00 – 11:20
Przemysław Zientkowski
„Godność osobowa” versus „wolność” pytanie o aksjomat praw człowieka w filozofii społecznej Józefa Tischnera

11:20 – 11:40
Tomasz Niezgoda
Tischner i redukcja agatologiczna?


11:40 – 12:00
Lech Wołowski
„Wolność – łaska wszystkich łask”, czyli słowo o teologicznym spojrzeniu Tischnera na problematykę wolności


12:00 – 12:30
DYSKUSJA

OBIAD

BLOK X
14:00 – 14:20
Andrzej Serafin
Wolność platońska


14:20 – 14:40
Łukasz Kołoczek
Ślepe ścieżki wolności


14:40 – 15:00
Radosław Lis
Ktoś mi myśli-ktoś mi sprzyja-ktoś oświetla drogę. O idei wewnętrznego mistrza na podstawie uwag Józefa Tischnera

15:00 – 15:30
DYSKUSJA
Prowadzenie:

PRZERWA KAWOWA
15:30 – 16:00


BLOK XII
16:00 – 16:20
Adam Cieśla
Sumienie opiekunem ludzkiej wolności

16:20 – 16:40
Krystyna Ablewicz
Wolność i lęk. Tischner i Kępiński.

16:40 – 17:00
Grzegorz Krupa
Monada bez okien. Antropologiczna i psychoterapeutyczna perspektywa tischnerowskiego sporu o wewnętrzną przestrzeń wolności człowieka

17:00 – 17:30
DYSKUSJA
22 kwietnia 2020 – środa
AULA COLLEGIUM NOVUM

BLOK XIII
9:00 – 9:20
Rocco Buttiglione
Freedom and Desire

9:20 – 9:40
Jacek Filek
Nierozpoznane oblicze wolności

9:40-10:00
Adam Workowski
Czy zły człowiek może być sobą? 10:00 – 10:30
DYSKUSJA


PRZERWA KAWOWA
10:30 – 11:00

BLOK XIV
11:00 – 11:20
Jarosław Jagiełło
Józefa Tischner agatologia wolności

11:20 – 11:40
Adam Hernas
Jak jest możliwa wspólnota wolnych ludzi? (Przyczynki do tischnerowskiej filozofii wspólnoty)


11:40 – 12:00
Zbigniew Stawrowski
Krytyka  „myślenia” politycznego u J. Tischnera12:00 – 12:30
DYSKUSJA

OBIAD
12:30 – 14:00

BLOK XV
14:00 – 14:20
Aleksander Bobko
Spór o istnienie człowieka AD 2020
  
14:20 – 14:40 Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Forgetting the Body in Contemporary Anthropology - Will it Give more Freedom?

14:40 – 15:00
DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA
15:00 – 15:30

15:30 – 16:30
DEBATA PODSUMOWUJĄCA
Tischner Kongres

DNI TISCHNEROWSKIE(dla chętnych)17:00
Msza Św. na początek Dni 18:00 Pokaz filmów o Józefie Tischnerze – prowadzenie Wojciech Bonowicz


20:00
UROCZYSTA KOLACJA NA ZAKOŃCZENIE KONGRESU